Stránky SDH Chlumčany

Vítejte na oficiálních stránkách SDH Chlumčany

Hasičské desatero

Tímto desaterem se hasiči řídí již od dob založení hasičských sborů:

1.     Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž povinnost bratrské pomoci v neštěstí.

2.     Jsi-li hasičským dobrolovníkem, buď jím celou duší a celým tělem. Nemáš-li dobré vůlbe, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.

3.     Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně se nevydávej v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.

4.     Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří tě zvolili, očekávají od tebe činnost zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.

5.     Bratry své považuj za rovné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.

6.     Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.

7.     Užitečnost hasičského zařízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.

8.     Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, bys všelijaké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.

9.     Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, jehož odznak nosíš.

10.    Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.