Stránky SDH Chlumčany

Vítejte na oficiálních stránkách SDH Chlumčany

→ Stručně z historie SDH v Chlumčanech

1. Z historie boje proti ohni v českých zemích

   Roku 1775 císařovna Marie Terezie nařizuje v "Řádu k hašení ohně" mimo jiné zrušení dřevěných komínů a jejich nahrazení zděnými. Dřevěné komíny se však udržely až do 19. století. Požárně nebezpečná řemesla jako kováři, bednáři či výrobci střelného prachu museli pracovat mimo městskou zástavbu.

     Domy v té době byly převážně dřevěné, kouř z ohniště odcházel volně otvorem ve střeše. Teprve později se zaváděly komíny pletené z proutí či ze dřeva a omazané cihlářskou hlínou. V roce 1785 je vydán císařem Josefem II. požární řád, kde jsou vypsány povinnosti městům, cechům i prostému obyvatelstvu při boji s ohněm.

     Strach z požáru byl ve středověku veliký. Tomu odpovídaly i tresty za úmyslné založení požáru. Pokud byl žhář chycen při činu, byl hozen do ohně. Byl-li chycen později, skončil na harnici.

     Patronem v boji proti ohni a ochráncem před jeho následky je sv. Florián. Bývalý válečný vysloužilec Florianus, setník II. římské legie a tehdejší vrchní úředník města Cetium zemřel 4. května 304 n. l. mučednickou smrtí při obhajobě křesťanství. Na místě, kde měl být pohřben vytryskl ze země pramen vody. Florianovy ostatky jsou uloženy v kostele augustiánského kanovnického kláštera, který byl založen v 11. století ve městě St. Florian u Linze v Rakousku.

Žádné komentáře