Stránky SDH Chlumčany

Vítejte na oficiálních stránkách SDH Chlumčany

→ Stručně z historie SDH v Chlumčanech

3. Vznik požárních sborů v Českém království a v Chlumčanech

     V roce 1864 je založen první český dobrovolný požární sbor ve Velvarech a v roce 1867 v Nepomuku a v Přešticích. Na základě velkého požáru dne 27. října 1890, kdy večer po úmyslně založeném požáru začalo hořet stavení č. 23 "u Švajcrů", byla v Chlumčanech dne 5. července 1891 svolána schůze občanů do hostince pana Škrábka, kde byl ustaven výbor. Stalo se tak i na základě zákona z Prvního sjezdu hasičské jednoty, který nařizoval, aby v obcích nad 50 popisných čísel byl zřízen hasičský sbor. Sbor byl založen jako desátý v pořadí v přeštické župě.

     Stanovy hasičského sboru v Chlumčanech byly schváleny dne 8. srpna 1891. V únoru příštího roku byl pořádán první hasičský ples. Výtěžek 17 zlatých byl věnován na ušití obleků pro hasiče. Peněžním darem na nákup potřebného vybavení pro chlumčanské hasiče přispěl i sám císař František Josef I., a to částkou 60 zlatých. Zájem vrchnosti o zamezení požárů byl jasný, od pohořelých, kteří většinou při požáru přišli o veškerý majetek, nebyly vybírány daně. Vzhledem k častým požárům hodnota takto ušlých daní byla značná.

     S pomocí obecního úřadu byla od firmy R. A. Smekal zakoupena za 710 zlatých čtyřkolová ruční stříkačka a v lednu 1893 paní hraběnkou ze Schonbrunu a panem farářem vysvěcena. Sbor se ale stále potýkal s nedostatkem financí a teprve v roce 1895 splácí sbor tři roky starý dluh za ušití uniforem. Uniformy byly v barvě zelené, jako měla domobrana. Finanční prostředky na svoji činnost se snaží hasičský sbor získat pořádáním plesů a zábav.

     V roce 1896 má sbor 20 členů, vlastní stříkačku, 75 m hadic, 4 m savic, 4 trubky a 6 košů. Pokladní hotovost činila 3 zlaté a 46 krejcarů. Na přepravu stříkačky byly zapůjčováni koně od sedláků za úplatu. Na vrata sedláků, kteří tuto službu zajišťovali, byla připevněna cedule s nápisem: "V tomto domě se zapůjčuje zápřah ke stříkačce."

     Složení prvního výboru SDH v Chlumčanech:
     Předseda:               Jiří Škrábek (hostinský a starosta obce)
     Velitel a jednatel:    Zdeněk Koutek (učitel)
     Místopředseda:       Adolf Šlégl (řídící učitel)
     Pokladník:              Ferdinand Pavlík (podučitel)
     Členové výboru:     Josef Škrábek (sedlák)
                                Václav Vokáč
                                Ondřej Strejc
                                Josef Jícha
                                Josef Janota
     Revizoři:               Karek Kašpar
                               Josef Škrábek
                               Josef KolenaŽádné komentáře