Stránky SDH Chlumčany

Vítejte na oficiálních stránkách SDH Chlumčany

→ Stručně z historie SDH v Chlumčanech

4. 20 let činnosti hasičského sboru v Chlumčanech

   V jubilejním roce 1911 má sbor 59 členů, z toho 33 činných, 25 přispívajících a jednoho čestného člena. Do nové výbavy přibylo chránítko do dýmu.

     Po vyhlášení války v roce 1914 odchází na bojiště 34 členů. 6 z nich se již nevrátilo. Přes finanční potíže dává sbor vdovám finanční podporu ve výši 40 Kč. Pro získání finančních prostředků je v obci používán hrací automat zvaný forbes. Zisk je dále určen pro válečné slepce a je z něho financována činnost samaritánské čety.

     V třicátých letech je zakoupena motorová stříkačka.
Žádné komentáře